Updates you Always

कम्प्युटर डिजाइन

कम्प्युटर :
CALL: 9805969605
  • कम्प्युटर डिजाइन 
  • कम्प्युटर रेकोर्डिंग 
  • कम्प्युटर टैपिंग - नेपाली / इंगलिस 
  • भिजिटिंग कार्ड 
  • बिजुली को बिल बुझाउने 
  • रिचार्ज गर्ने
  • गाडी को ब्लुए बुक नवीकरण   
  • वेबसाइट बनाउने तथा कोडिंग

0 comments:

Post a Comment

www.mdniyaj.com.np

Search This Blog

Powered by Blogger.

My Openion and Suggestion .मेरो विचार अनि तर्क .

निसन्तान दम्पतिको लागि अब काठमाडौमा सुभश्री

निसन्तान दम्पतिको लागि अब काठमाडौमा  सुभश्री IVF क्लिनिक